Kâbe Kevserinin Efendisi: Hz. Muhammed

Peygamberlik mülkünün hükümdarı Ve ihtişamın tuğrası… (Emir Hüsrev) Övgüye ihtiyacı yoktu, muhakkak ki beşerin O’nu övmeye ihtiyacı vardı. Övmek te bir gerekliktir insana ve ille de inanana: Aşk dedi ki: “Sen Muhammed’in rengini ve kokusunu Almadığın sürece Başkalarına tabisin. Onun adını sal...

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

Zannım odur ki başka hiçbir titr, hiçbir unvan, hiçbir dünyevi makam O’na “Başbuğ” kadar yakışmamıştı. O Ülkücülerin Başbuğ Türkeş’iydi, Ülkücüler O’nun Bozkurtları! ...

BİR MİLLETİN ÜLKÜCÜLERİ YOKSA...

İnsanlar ülküleri tükenince tükenir; milletler Ülkücüleri tükenince… Bazen tükenmek yok oluşun habercisidir; kimileyin yeni bir başlangıcın…...

VİZYON-MİSYON DEĞİL HEY KIZILELMA

Kimileri vizyon-misyon diyorlar, benimkisi Kızılelma... ...

ÜLKÜCÜLER VE ALEVİ-SÜNNİ MESELESİ

"Ta ezelden hür milletiz/ Soyu-sopu gür milletiz, Kandan, candan bir milletiz, Bir temel, bir duvar, bir taş Alevî, Sünnî, Kızılbaş! ...
                                       


Eserlerim

SEÇİLMİŞ ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

A1 . Coşkun, R. “Determinants of Foreign Direct Investment in Turkey”, European Business Review, 13/4, 221-226 (2001).

A2 . Coşkun, R. ve R. Altunisik, “ Management's Concerns About the Issues Faced by Turkish SMEs” International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research , Vol. 8, No. 6. December, (2002).

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

B1. Coşkun,R. "1990 Sonrası Orta Asya'da Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Gelişmeler Hakkında Yayınlanmış Eserlerden Derlenmiş Bibliyografik Bir Çalışma", Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos,n.107,1997.

B2. Coşkun,R. ve Karamustafa,O."İşletme Öğrencilerinin Etik Algıları Üzerine Amprik Bir Çalışma", Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi,1/1,61-72,1999

B3. Coşkun,R. "Geleneksel Organizasyondan Öğrenen Organizasyona Doğru:Teorik Bir Çerçeve ve Bazı Öneriler ", Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi,1/2,109-116,2000.

C. Uluslararası bilimsel toplantilarda sunulan ve bildiri kitabinda ( Proceedings ) basilan bildiriler :

C1 . Coşkun, R. “ Export Performance of Foreign and Local Manufacturing Firms in Turkey”, The 6 th International Conference on Global Business & Economic Development ', Bratislava, Slovakia, November 7-10, (2001).

C2 . Altunisik, R. ve R. Coşkun “Top Management's Concern About the New Millenium: Issues Faced by the Turkish SMEs”, First International Joint Symposium on Business Administration', Gokceada, June, (2000).

C3 . Altunisik, R. ve R. Coşkun “Turkish Consumers' Perception of the Quality and Local Products: Effects of Worldmindedness and Nationalism, The 6 th International Conference on Global Business & Economic Development ', Bratislava, Slovakia, Nov. 7-10, (2001).

C4 . Barca, M; R. Coşkun ve R. Altunisik “Explaining Performance of Turkish Cities in Attracting Small Business: A Tale Of Five Cities”, Small Business and Entrepreneurship Development Conference , Nottingham, 15-16 April, (2002).

C5. Coşkun, R. ve Geyik, M. “Comparing Competitiveness of Turkey and the CEECs: A Special Reference to FDI and Export Performance”, 9th Global Business and Technology Association Conference, July, Budapest, 2003.

C6. Coşkun,R. and S.Azaklı "The Political Economy of the War in Iraq: The turkish Perspective", The 12th International Conferance of Korea Association of the Middle East, Hakuk University,Korea.

C7. Coşkun,R.Normatov,H. "Türk Girişimcilerin Kırgızistan'da Karşılaştıkları Problemler", 2.Uluslararası Türk dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat,Kırgızistan,Haziran,2004.

C8. Coşkun,R. "Küreselleşme ve Bölgeselleşme" Devlet İktisadiyat Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan,Mayıs 2006

C9. Coşkun,R. "Küreselleşme Mi ve Bölgeselleşme Mi? Yeni Bölgesel İşbirlikleri Neleri İma Ediyor? 3.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,Celalabat-Kırgızistan,Haziran,2005.

D. Ulusal bilimsel toplantilarda sunulan ve bildiri kitaplarinda basilan bildiriler:

D1.Coşkun,R." Türk İmalat Sektöründeki Yabancı ve Yeterli Sermayeli İşletmelerin Üretim Tekniklerinin Türkiye Şartlarına Uygunluklarının Karşılaştırılması", 5. Ulusal İşletmecilik Kongresi,Gazi Üniversitesi,İİBF,İşletme Bölümü,Ankara

D2. Coşkun, R. “Ekonomik Küresellesmenin Neresindeyiz? Alici ve Köken Ülke Olarak Türkiye”, 6 .Ulusal İşletmecilik Kongresi, 12-14 Kasim, Antalya, 1998.

D3. Coşkun, R. “KOBI'ler Küresellesmeye Ne kadar Hazir? KOBI Yöneticilerinin Vizyon, Misyon ve Amaçlari”, 7.Ulusal Isletmecilik Kongresi, 23-26 Kasim, Kizilcahamam, 2000.

D4. Coşkun, R. “Stratejik Endüstri Analizi Için Porter'in Bes Güç Modelinin KOBI'lere Uygulanmasi: Adapazari Örnegi”, 9 .Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Istanbul-Silivri, Mayis, 2001.

D5. Coşkun, R. ve E. Birgili, “Stratejik Küçülmenin Türk Isletmelerinin Finansal Performanslarina Etkisi”, 9 .Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Istanbul-Silivri, Mayis 2001.

D6. Coşkun, R. ve R. Altunisik, “Tüketicilerin Yerli ve Yabanci Ürünleri Algilamasinda Milliyetçilik ve Küresel-Bilinç Yönelimlerinin Etkisi”, 7 . Pazarlama Kongresi , Erzurum, Haziran, 2001

D7. Coşkun, R.; A. Wolff ve G. Güler, “KOBI'lerde Insan Kaynaklari Tedarik Yöntemleri: Sakarya Örnegi ', I. Orta Anadolu Kongresi: KOBI'lerin Finansman ve Pazarlama Sorunlari , 18-21 Ekim, 2001.

D8.Coşkun,R.ve Geyik M. " Türkiye'nin Rekabet Gücünün Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Önerisi:Tows Matrisi", II.Orta Anadolu Kongresi: Ekim,Niğde Üniversitesi,2002

D9.Coşkun, R.ve Bayraktaroğlu S. "Kriz Döneminde İnsan Kaynakları Uygulamaları:Sendikalı Büyük İşletmelerin Tepkilerine İlişkin Ön Bulgular", 10.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı , Antalya , 2002.

D10.Coşkun, R. Kutanis, R. ve Coşkun, S. “Küçülmenin Isten Çikarilanlar ve Iste Kalanlar Üzerindeki Etkisi', 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Mayis 2002

D11.Coşkun, R. “Neoliberalizmin Isletme Yönetim Düsüncesine Yansiyisi: Yönetim Düsüncesindeki Çeliskilerin Izahi Için Bazi Ipuçlari”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayis, Afyon, (2003).

D12.Coşkun,R.ve Geyik M."Şehirlerarası Rekabette Bilginin Rolü", 3. Ulusal Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi Osmangazi Kongresi, Eskişehir,Ekim, 2004

D13.Coşkun,R.ve Geyik M."Küresel Firmaların Misyon İfadeleri Yerelliğe Ne Kadar Vurgu Yapıyor?", 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Uludağ Üniversitesi,Bursa ,2004.

E. Kitaplar

E1. Coşkun, R. “Küresellesme: Türkiye Eksenli Analizler”, Istanbul, Beta, 2002.

E2. Coşkun, R. Küresellesme ve Uluslararasi Isletmecilik , Sakarya: Sakarya Kitapevi, 2002.

E3. Coşkun, R. E. Yildirim; S. Bayraktaroglu ve R. Altunisik), Sosyal Bilimlerde Arastirma Yöntemleri: SPSS Uygulamali. Sakarya: Sakarya Kitapevi, 2001.

F. Kitapta bölümler

F1. Coşkun R., “Stratejik Bir Karar Olarak Küçülme (Downsizing)”, içinde Dalay, I.; R. Coşkun ve R. Altunisik, (Editörler) “Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklasimlari”, (8. Bölüm) Istanbul, Beta, 2002.

F2. Coşkun, R., “Öz Yetkinliklere Odaklanma Stratejisi Olarak Dis Kaynak Kullanimi (Outsourcing), içinde Dalay, I.; R. Coşkun ve R. Altunisik, (Editörler) “Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklasimlari” (11. Bölüm), Istanbul, Beta, 2002.

F3. Coşkun, R., “Gücün ve Sorumlulugun Organizasyona Yayilmasi: Çalisani Güçlendirme (Empowerment)”, içinde Dalay, I.; R. Coşkun ve R. Altunisik, (Editörler) “Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklasimlari” (12. Bölüm), Istanbul, Beta, 2002.

F4. Coşkun, R."Cumhuriyet Dönemi Yabancı Sermaye Yatırımları", içinde,İİBF (ed) Ekonomi ve Yönetim ,Adapazarı,Sakarya Üniversitesi,1998.

F5. Coşkun, R."Küreselleşmeye Bütüncül Bir Bakış: Eğilimler ve Çelişkiler",içinde,İİBF (ed) Milenyum ,Adapazarı,Sakarya Üniversitesi,2002.

F6. Coşkun, R."Küreselleşme ve Türkiye: Nasıl Bir Gelecek,Nasıl Bir Duruş?",içinde (Editör:Yrd.Doc.Dr. Enis Şahin) Cumhuriyetimizin 81. Yılına Armağan, Sakarya Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü.

G. Kitap editörlügü

G1. Dalay, I.; R. Coşkun ve R. Altunisik, “Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklasimlari”, Istanbul, Beta, 2002.

H. Ders Notları

H1. Coşkun, R. “ Stratejik Yönetim I”, Sakarya Kitapevi, 2002.

H2. Coşkun, R. “Isletme Yönetimi”, Sakarya Kitapevi, 2004

H3. Coşkun R. Yönetim Organizasyon” Sakarya Kitapevi, 2004.Geri Dön
 
©2011 Recai Coşkun | Sitede yayınlanan yazı ve görseller izinsiz kullanılamaz.